Integral Team

INTEGRAL

Integral és una Assessoria i Consultoria barcelonina, creada el 1987, que ve aportant solucions especialitzades en els àmbits econòmics i de desenvolupament organitzacional, comptant sempre amb una visió global de les organitzacions i dels mercats en què operen.

Integral afavoreix l’adequació dels sistemes organitzatius, dels mètodes i de les persones, a les necessitats d’adaptació de l’empresa. Necessitats derivades dels factors d’evolució interns i externs que provoquen canvis tant a curt com a llarg termini.

La nostra Missió
Integral, mitjançant la prestació de serveis professionals i empresarials de qualitat, aspira a oferir a les persones que el formen un lloc on llaurar el seu propi camí, assumint com a elements essencials: el treball en equip, la profunda convicció que tan sols la feina ben feta és útil i l’absoluta lleialtat a l’obra col·lectiva que dia rere dia s’ha de construir.

Els nostres Principis d’Actuació
Les necessitats de l’organització com a referència en la personalització de les solucions.
L’aplicació de metodologies i tecnologies innovadores per actuar en un entorn en contínua evolució.
Una visió estratègica de l’empresa com a forma d’anticipar-se al futur.
Una intervenció multidisciplinària davant realitats complexes.

Divisió econòmica

L’objectiu central de l’acompanyament d’INTEGRAL és facilitar que la Presa de Decisions Econòmiques, Financeres i Fiscals, sigui informada i conscient. La gestió d’una activitat econòmica exigeix ​​conèixer amb precisió tant la Situació Econòmica (ingressos i despeses) com la Situació Financera (considerant les necessitats a curt i llarg termini). El primer pas és una correcta Confecció de la Comptabilitat. Una comptabilitat ben elaborada permet també la Planificació i el compliment de les Obligacions Fiscals.
INTEGRAL sap que més enllà de les dades presents en el Compte d’Explotació, el Balanç o les Declaracions Tributàries, es troba la necessitat de gestionar, per això acompanya, caminant al costat de les persones que prenen decisions, aportant-los informació i ajuda en la comprensió d’allò que necessiten conèixer, al temps que els ofereix un suport permanent en les seves actuacions.

Divisió de consultoria

La nostra divisió de consultoria compta amb un equip expert amb una àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a empreses i entitats. L’actuació del nostre equip consultor facilita la implantació de projectes en àrees com l’estratègia, la millora de l’activitat comercial i màrqueting, les persones i la innovació.
Estem especialitzats en l’assessorament a petites i mitjanes empreses, sovint familiars, escoles i centres educatius, així com cooperatives i entitats de l’economia social.
Des del 2005, som partner de PIMEC per a la dinamització estratègica i comercial de les seves empreses afiliades. Som també el partner de Fundació Tr@ms per a la implantació a les escoles i centres educatius del Segell SMART ( Tr@ms, integral i UOC) com a marc d’excel·lència educativa en els àmbits d’estratègia, gestió, comunitat educativa, producte, comunicació i màrqueting.