CLIENTS

L’obligació de secret professional a la qual està subjecta l’advocacia ens impedeix donar noms concrets de clients; no obstant això, podem agrupar als clients que IDEA IURIS® assessora -o ha assessorat- a les següents àrees d’actuació:

Distribució comercial

Un dels principals grups de distribució comercial (supermercats) establerts a Espanya i presencia a altres països i que cotitza a la Borsa. Aquest assessorament abasta, fonamentalment, la redacció i actualització periòdica dels diversos contractes de franquícia que regulen la seva àmplia xarxa de franquiciats, l’assessorament sobre la seva presència a Internet (“Web-LegalAudit”), així com diversos temes sobre Dret de la Competència, tot tipus de litigis sobre aspectes civils, penals, mercantils i altres diversos.

Sector químic i farmacèutic

Diverses empreses, tant fabricants com comercialitzadores, de diverses nacionalitats, incloent Estats Units, Gran Bretanya, Itàlia, Alemanya, Portugal i Espanya. En algunes d’elles com a Secretari del Consell d’Administració. L’assessorament a aquest tipus d’empreses és global, actuant com un Departament Jurídic intern i incloent la redacció i negociació de Contractes de Distribució, Agència, Llicència de Know-How, així com procediments judicials relatius a l’anterior, fusions i adquisicions.

Empreses fabricants i comercialitzadores de diversos sectors

• Important fabricant escandinava de parquets i revestiments de fusta. Els nostres serveis inclouen Contractes de distribució, competència, litigis, propietat industrial, fusions i adquisicions i intervenció a Concursos de Creditors.
• Diverses empreses fabricants i comercialitzadores de maquinària pesada per a la impressió i l’embalatge de nacionalitat suïssa, alemanya i espanyola. Els nostres serveis inclouen la redacció, negociació i, eventualment, els litigis en relació a Contractes de distribució i agencia, fusions i adquisicions, i assessorament laboral en general.

Associacions professionals

• Una associació espanyola de distribuïdors de begudes: Contractes de distribució i llicència, fusions i adquisicions, contractes associatius, etc.

• Col·legis Professionals, assessorant sobre diversos aspectes a la Institució i als seus Associats en temes principalment de Dret Laboral.

Protecció de dades

De forma complementària amb altres matèries, o de forma expressa i puntual, hem vingut assessorant des de fa anys sobre Protecció de Dades de caràcter personal i en època recent, sobre l’adaptació de les empreses i institucions a la nova normativa sobre la matèria, tant de la Unió Europea, com espanyola. Clients com importants Col·legis per a nens, Banc d’Òvuls, Tecnològiques, Fabricants i venedors de roba per internet, Selecció de Personal, etc.

Assessorament periòdic però discontinu

Existeixen empreses que sol·liciten assessorament de forma fixa i periòdica, però discontínua. És el cas, per exemple, d’un important Club de Golf de Catalunya, d’un grup d’empreses amb nombroses concessions de neteja pel territori espanyol, d’una important empresa franquiciadora de Centres de Bricolatge, així com de moltes altres empreses en processos de reestructuració econòmica, etc.

ÀREES D'ACTUACIÓ

Societari & Contractual

 • Franquícia – Distribució – Agencia
 • Empresa Conjunta
 • Fusions i Adquisicions
 • Implantació a Espanya i l’Exterior
 • Finançament Capital de risc
 • Protecció de Dades
 • C-V i Lloguer d’Immobles
 • E-Comerç i Internet
 • Secretaria – Consellers Externs

Procediments Judicials

 • Concurs de Creditors
 • Reclamacions de Quantitat
 • Resolucions Contractuals
 • Competència: Restrucció i Deslleial
 • Processos Laborals
 • Penal d’empresa
 • Família i Successions
 • Immobles
 • Responsabilitat Civil