IDEA IURIS

IDEA IURIS® neix el 1998 amb 35 anys d’experiència dels seus socis, tant en l’exercici professional de l’advocacia en prestigiosos bufets espanyols i britànics (Londres) com en l’Administració de Justícia espanyola.

IDEA IURIS® es renova en primer lloc entre 2008 i 2010, en què es trasllada a les noves i més àmplies oficines que ara ocupa a l’Avinguda Diagonal (al costat de Passeig de Gràcia) i, així mateix, decideix afrontar nous reptes en l’ampliació i millora dels serveis que ofereix als seus clients, principalment empreses i corporacions. Aquesta decisió es materialitza en affectio group®, des d’on també podem oferir als nostres clients serveis d’Assessoria Fiscal i Laboral, així com de Consultoria Estratègica, juntament amb Integral®, amb divisions especialitzades en cada línia de negoci. Amb els seus magnífics professionals ja portem col·laborant sense interrupció des de fa 25 anys.

El segon gran canvi es produeix a finals de 2019 i principis de 2020, quan IDEA IURIS® decideix tenir presencia pròpia a Madrid (Passeig de la Castellana), per atendre de forma mes propera als clients que ja tenen la seu principal a la capital, així com oferir la seva innovadora forma d’acompanyar jurídicament a a nous clients que decideixin conèixer-nos i confiar en nosaltres.

Els socis i demes advocats d’IDEA IURIS® estan col·legiats al Il·lustre Col·legis d’Advocat de Barcelona. IDEA IURIS, S.L.P. està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Full núm. 181605, i com a Societat Professional, a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb el núm. 230 (CIF núm. B-61691010).

Societari & Contractual

 • Franquícia – Distribució – Agencia
 • Empresa Conjunta
 • Fusions i Adquisicions
 • Implantació a Espanya i l’Exterior
 • Finançament Capital de risc
 • Protecció de Dades
 • C-V i Lloguer d’Immobles
 • E-Comerç i Internet
 • Secretaria – Consellers Externs

Procediments Judicials

 • Concurs de Creditors
 • Reclamacions de Quantitat
 • Resolucions Contractuals
 • Competència: Restrucció i Deslleial
 • Processos Laborals
 • Penal d’empresa
 • Família i Successions
 • Immobles
 • Responsabilitat Civil