Escoles i Centres Educatius

Implantació del Segell d'innovació educativa Smart

La nostra divisió de consultoria compta amb un equip dotat d’àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a escoles i centres educatius. L’actuació del nostre equip consultor es focalitza en la implantació de projectes en àrees com l’estratègia, la millora de l’activitat comercial i i del màrqueting, les persones i la innovació.
Som partners de Fundació Tr@ms per a la implantació a les escoles i centres educatius del Segell SMART com a marc d’excel·lència educativa en els àmbits d’estratègia, gestió, comunitat educativa, producte, comunicació i màrqueting.

Implantació del Segell SMART (co-creació Fundació Tr@ms - Entitat validadora UOC)

Acompanyem les escoles durant el procés d’implantació i acreditació del segell SMART, consistent a establir un marc comú per promoure a les escoles un alt nivell de qualitat educativa i d’innovació des d’una òptica global d’actuació.

Segell SMART
Àmbits que es desenvolupen en el Segell SMART:

• Comunitat educativa.
Facilitar la implicació i la motivació de l’equip docent, desplegant aspectes tan importants com la formació, l’autonomia en el desenvolupament d’activitats, així com la gestió del coneixement i la relació amb el centre educatiu, en un marc de millora i de participació.

• Els alumnes.
Acompanyament integral a l’alumne, a la qualitat de la seva formació, la integració de valors i la disponibilitat d’ambients de treball que ajuden a la participació i a la creativitat dels alumnes.

• Societat.
Enfortiment de la relació de l’escola amb la societat i els seus grups d’interès per assegurar una fluïdesa en la comunicació i en la presentació activa dels elements diferenciadors i de valor que l’escola aporta en els àmbits en què genera impacte. El desplegament de les diverses línies d’actuació plantejades han de facilitar a l’escola posicionar-se com la millor alternativa en l’elecció de les famílies.

• Producte i metodologies.
Millora de la qualitat educativa de l’escola, i integració en l’alumne de les competències i habilitats necessàries per adaptar-se i aprofitar les oportunitats d’un entorn dinàmic, fomentant la innovació pedagògica i la utilització de la tecnologia i dels idiomes de forma integral.