Col·lectius Professionals i Empresarials

Persones, estratègia i organització

El nostre equip disposa d’experts amb una àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a empreses i entitats, especialment de petita i mitjana dimensió. La nostra filosofia de treball es basa en la proximitat, la flexibilitat i el rigor professional.
El nostre assessorament identifica les necessitats dels nostres clients implanta solucions pràctiques i realistes per a cada situació. Tots els projectes són dirigits per consultors sèniors, que compten amb el suport de més de 30 professionals especialitzats en els diversos camps de coneixement vinculats a l’empresa.

Persones

• Coach Directiu.
Acompanyem les persones que tenen responsabilitats en l’organització per ajudar-los a potenciar les seves capacitats i habilitats directives (gestió d’equips, lideratge, comunicació, negociació o situacions de conflicte).
• Coach per a la Successió.
Acompanyem el procés de successió propi de les Empreses Familiars, des del seu disseny fins al suport directe a totes les persones implicades (generació que succeeix i generació succeïda) amb l’objecte de facilitar el desitjat relleu familiar.
• Equips directius.
Dins el procés de desenvolupament i implantació estratègica, facilitem i acompanyem la constitució d’Equips Directius. Definint les seves funcions i abast estratègic.

Estratègia

• Generació del Pla Estratègic i acompanyament en la seva implantació.
Acompanyem l’elaboració del Pla Estratègic considerant el model de negoci i la proposta de valor actual i futura de l’organització. Facilitem el desplegament efectiu de l’estratègia gràcies a la definició d’accions, calendaris, responsabilitats i costos d’execució. El nostre equip consultor dona suport a la implantació d’accions en àmbits com l’activitat comercial i el màrqueting, les finances, la gestió organitzacional o la millora de processos.

• Programa Dimensiona, per a empreses en creixement en col·laboració amb PIMEC (inclou condicions especials)
Com a partners de Pimec, implantem el programa Dimensiona PIME, concebut per desenvolupar al màxim les possibilitats d’optimització (enfocament en la rendibilitat) i de creixement de les empreses. Aquest programa compta amb una bonificació especial per als socis de Pimec. Per més información consultar aquí

• Elaboració del Pla de Gestió anual.
Des del curt termini, definim i acompanyem el desplegament de Plans de Gestió que orienten els recursos i les accions de l’empresa cap a la consecució dels seus objectius anuals.

Organització

• Anàlisi i millora de processos, mapa global i job descriptions.
Documentem els processos organitzacionals, i definim i identifiquem millores en cada procés que permetin aconseguir majors nivells d’eficiència, productivitat i coordinació entre els processos i entre els diferents departaments. La implantació es realitza mitjançant un procés participatiu amb els responsables de l’organització en el que recollim disfuncions i punts de millora que són analitzats per posteriorment aplicar-los en el funcionament operatiu de cada departament.
Per assegurar la coherència entre el procés i el seu desplegament operatiu, analitzem i modifiquem, en els casos en què correspongui, els job descriptions de l’organització .

• Implantació de processos d’innovació i desenvolupament de noves línies de negoci.
Impulsem la generació i posterior implantació de sistemes d’innovació que permetin a les organitzacions assegurar una constant entrada de noves idees, alhora que acompanyem en la concreció, desenvolupament i impuls de noves línies d’actuació que poden incloure la realització del seu corresponent pla de negoci.