PIME’s

Activitat comercial i màrqueting

El nostre equip disposa d’experts amb una àmplia experiència en l’acompanyament i assessorament a empreses i entitats, especialment de petita i mitjana dimensió. La nostra filosofia de treball es basa en la proximitat, la flexibilitat i el rigor professional.
El nostre assessorament identifica les necessitats dels nostres clients implantant solucions pràctiques i realistes per a cada situació. Tots els projectes són dirigits per consultors sèniors, que compten amb el suport de més de 30 professionals especialitzats en els diversos camps de coneixement vinculats a l’empresa.

Activitat comercial

• Millora de les vendes i de l’activitat comercial.
Definim estratègies concretes i pràctiques, utilitzant les eines necessàries per millorar les vendes, la gestió i la segmentació de clients, la generació d’argumentaris de venda, i el reenfocament de la cartera de productes i serveis a partir de criteris de rendibilitat i rotació.
• Reestructuració de el departament comercial i focalització dels objectius comercials.
Treballem conjuntament amb la Direcció de l’empresa i el responsable del departament Comercial per definir els punts de millora vinculats a una actuació proactiva que faciliti la consecució dels objectius comercials, com poden ser la captació de nous clients, la generació d’oportunitats de negoci, o l’entrada en nous mercats i canals de venda.
• Dinamització d’equips comercials.
Acompanyem els equips comercials per millorar l’eficiència de les seves accions, a través d’una estructura que permeti l’adequada coordinació, així com impulsar la seva proactivitat i capacitat de resposta per generar oportunitats de negoci, assegurar-ne el seguiment i millorar les probabilitats d’èxit.
• Sistemes de retribució específics per al departament comercial.
Dissenyem sistemes de retribució variable per objectius que permeten relacions win – win per a l’empresa i el seu equip comercial, assegurant d’aquesta manera que la massa salarial del departament s’alinea amb els resultats de facturació, marge i generació de nou negoci de l’empresa.

Màrqueting

• Estratègia de Màrqueting.
Acompanyem en la definició i implantació de l’estratègia de màrqueting per millorar el posicionament i la visibilitat de l’empresa, de la seva proposta de valor, i dels seus productes i serveis, sempre des d’una perspectiva d’utilització dels recursos adequats i dimensionats a les possibilitats reals de l’organització.
• Proposta de valor i reenfocament de la comunicació i del màrqueting.
Ajudem a l’organització o identificar i/o reenfocar la seva proposta de valor, i a focalitzar els seus missatges en accions de comunicació i de màrqueting, considerant les característiques i necessitats específiques dels clients i mercats objectius.