UNA EMPRESA SOCIAL

Integral, una empresa social

INTEGRAL AMB L’ECONOMIA SOCIAL

Integral som una Cooperativa que, des del 1987, acompanya a Cooperatives catalanes amb la prestació de serveis en els àmbits de la gestió laboral, econòmica, fiscal-comptable, legal, així com amb un assessorament expert en la definició d’estratègies, gestió organitzacional i màrqueting.A INTEGRAL estem convençuts que podem posar la nostra experiència i coneixement al servei de les entitats i organitzacions que dia rere dia treballen per donar forma i contingut a l’Economia Social. I ho fem en el marc del nostre “Compromís pel Bé Comú i amb l’Economia Social”.

Compromís 1.

INTEGRAL: Una Empresa social

INTEGRAL som una empresa social, al servei de les persones que en formen part, organitzada democràticament i que té la voluntat de millora de la societat des dels àmbits econòmics, socials i ambientals.

INTEGRAL es compromet a:

  • Que les seves persones siguin el principal valor i centre de la Cooperativa.
  • Que la participació de les persones en la presa de decisions sigui un senyal permanent de la seva identitat.
  • Que el nombre de persones sòcies sigui superior al de persones treballadores.
  • En tant que Empresa certificada pel moviment B Corp., fer els esforços necessaris per validar i renovar aquesta certificació d’abast internacional

B Corp. és una iniciativa d’organitzacions i empreses que construeixen una economia més inclusiva i sostenible. Alsanys 2018, 2019 i 2020, INTEGRAL ha obtingut el premi “Best for The World” (categoria: persones treballadores) que reconeix les empreses B Corp. a tot el món amb la millor qualificació dins l’àmbit guardonat.

Compromís 2.

INTEGRAL: Assessoria / Consultoria experta en Economia Social

INTEGRAL som reconeguts com a una assessoria / consultoria d’ampli espectre, amb la capacitat d’acompanyar les entitats i de donar resposta a les seves necessitats en diversos àmbits: comptable, fiscal, economicofinancer, laboral, comercial, màrqueting, millora organitzacional, desenvolupament estratègic. Tanmateix, cobrim l’àmbit jurídic gràcies a Idea Iuris, en el marc d’Affectio Group.

En aquests moments,a INTEGRAL prestem servei a més de 175 entitats d’Economia Social.

INTEGRAL es compromet a:

  • Vetllar per mantenir un coneixement permanent i real sobre l’economia social, de forma que la prestació de serveis a les seves entitats satisfaci realment les necessitats que el motiven.
  • Ser digne de dur el qualificatiu d’Empresa Social experta en Economia Social.

Compromís 3.

INTEGRAL: Compromesa amb l’enfortiment i la consolidació d’entitats d’Economia Social

L’enfortiment i la consolidació de les empreses d’economia social són elements clau per a un desenvolupament econòmic i social basat en criteris d’igualtat i de sostenibilitat. És per això que considerem que cal vetllar perquè les Empreses Socials es consolidin en el marc del teixit empresarial, i creixin sobre una base sòlida i sostenible.

Amb la voluntat de donar més contingut al que ja estem fent, i sempre de la mà d’una Federació, Fundació, i d’altres entitats associatives…

INTEGRAL es compromet a:

  • Acompanyar les seves organitzacions i entitats associades en el seu procés d’enfortiment i consolidació, prestant serveis d’assessorament i de consultoria amb un descompte especial en tots els serveis prestats.
  • Analitzar i desenvolupar, conjuntament amb el node associatiu, el desplegament de projectes i iniciatives vinculades a la consolidació i l’enfortiment d’empreses d’Economia Social.

Compromís 4.

INTEGRAL: Amb el Mercat Social

A INTEGRAL entenem que, com a Empresa Social que actua amb criteris socials,formem part d’un “Mercat Social”, entès com a una “xarxa de producció, distribució i consum de bens i serveis que funciona amb criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris, constituït per empreses de l’economia social i solidària juntament amb consumidors i consumidores individuals i col·lectius”. En aquest sentit,prenem com a referent la Xarxa d’Economia Solidària (XES) de la que en formem part.

INTEGRAL es compromet a:

  • Considerar sempre com a proveïdor preferent de les seves necessitats de bens i serveis les empreses que participen activament en la construcció d’un Mercat Social.
  • Superar el 50% del valor adquirit en productes i serveis sobre el total de compres amb possibilitat de tria amb proveïdors pertanyents al Mercat Social.

Compromís 5.

INTEGRAL: Amb la Sostenibilitat

INTEGRAL és conscient de la necessitat de continuar avançant en el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS Agenda 2030), i es compromet:

Objectius 2030 - 4 - català

Objectiu 4. Ensenyament de qualitat

INTEGRAL actua activament amb la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya i amb la Fundació Tr@ms per enfortir i millorar les escoles del nostre país.

Objectius 2030 - 5 - català

Objectiu 5. Igualtat de gènere

Integral es compromet a tractar igualitàriament a tothom, independentment del seu gènere, creences o pertinença.

Objectius 2030 - 6 - català

Objectiu 6. Agua neta i sanejament

Integral ha col·laborat amb entitats i ONGs que despleguen iniciatives per facilitar aigua potable a comunitats desafavorides, a través de l’excavació i construcció de pous.

Objectius 2030 - 8 - català

Objectiu 8. Treball decent i creixement econòmic

Integral ofereix a totes les seves persones unes condicions i ambient de treball que faciliten el seu desenvolupament professional dins d’un marc de conciliació de la vida laboral i personal, dotant-les d’oportunitats per créixer econòmica i professionalment.

Objectius 2030 - 12 - català

Objectiu 12. Producció i consum responsables

Integral, a través de la consultora especialitzada en Economia Circular G381, acompanya l’Administració Pública (Ajuntaments, Consells Comarcals i d’altres entitats locals) en la definició i desplegament de Plans Directors Circulars.