Roberto Martorell

Col·legiat en 1996 en l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona

FORMACIÓ: Universitat de Barcelona: Llicenciatura en Dret; ESADE, Universitat Ramón Llull: Curs de Dret Concursal; Col·legi d’Advocats de Barcelona: Curs de Dret Matrimonial Civil, Curs de Dret Matrimonial Canònic, Curs de Contractes Mercantils, Curs de Dret Penal d’empresa; Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya: Curs nou Codi Penal, Curs nova Llei d’Arrendaments Urbans, Curs nova Llei d’Enjudiciament Civil. Altres Cursos i Jornades diversos: la nova execució civil, aspectes pràctics de dret concursal, etc.

CARRERA PROFESSIONAL: En l’Administració de Justícia Espanyola des de 1979 en diversos càrrecs, llocs, funcions i responsabilitats en òrgans judicials, fonamentalment civils i penals, fins a excedència voluntària per exercir l’Advocacia. Soci co-fundador d’IDEA IURIS® Advocats (1998) i d’Affectio Group® (2010).