SOCIS

Affectio Group - José Luis Martín Mendoza

José Luís Martín Mendoza (1985)

Soci Director.
Àrees d’especialització: Contractes mercantils (Distribució, Agència, Franquícia, etc.); Societats (Fusions & Adquisicions, Transformacions, Escissions, etc.); Empreses Familiars (Protocol Familiar, etc.) i Inversions Exteriors. Arbitratge Comercial. Idiomes: Castellà / Català / Anglès.
E-mail: jlmartin@ideaiuris.com

Veure més
Affectio Group - Ricardo Soria de Quintana

Ricardo Soria de Quintana (1996)

Soci Director Procesal.
Àrees d’especialització: Àmbit litigiós civil: Responsabilitat Civil, Reclamacions de Quantitat, Indemnitzacions per Resolucions Contractuals; Dret de la Competència; Àmbit litigiós penal: Penal d’Empresa; Processos Concursals.
Idiomes: Castellà / Català.
E-mail: rsoriaq@ideaiuris.com

Veure més