Home · Contacto


BFTW 2018 Workers

Programa
d’acompanyament integral
a Cooperatives

El nostre Programa d’Acompanyament Integral s’adreça a donar respostes a les necessitats concretes de les Cooperatives. És per això que hem conformat el Programa de forma modular per tal que la vostra Cooperativa pugui triar aquells serveis que s’escauen millor a les vostres necessitats.

Servei Social

Servei Social

Acompanyem al vostre Consell Rector en el procés de presa de decisions, sempre des d’una perspectiva que garanteix el seguiments dels estatuts de la Cooperativa i les lleis aplicables. També, us donem suport en la preparació i moderació de les vostres Assemblees. Igualment, us podem acompanyar en el desenvolupament de programes vinculats a la millora de les condicions socials, processos d’incorporació i d’implicació dels socis amb la Cooperativa.

Servei Fiscal

Servei Fiscal

A Integral, som experts en fiscalitat Cooperativa, assegurem que no tindreu problemes amb el compliments de les obligacions fiscals, sempre des d’un assessorament que treballa per optimitzar la fiscalitat de la Cooperativa.

Servei Comptable

Servei Comptable

Us ajudem a tenir la necessària informació econòmica i financera per tal de prendre decisions de la millor forma possible. A Integral compten amb un equip de persones especialitzades que elaboraran els vostres estats comptables a les nostres oficines o a la vostra organització.

Servei Laboral

Servei Laboral

Posem a la vostra disposició un servei complert per assessorar-vos en la contractació de persones, la confecció de nòmines i inspeccions de treball i seguretat social, així com qualsevol altre qüestió vinculada a la gestió laboral.

Servei Jurídic/Mercantil

Servei Jurídic/ Mercantil

Us donem suport en tots els aspectes jurídics i mercantils que pugui necessitar la vostra Cooperativa. Som experts en donar suport a cooperatives que es troben en situacions complexes.

Servei econòmic financer

Servei econòmic financer

Ara més que mai cal gestionar millor els recursos. Integral us acompanyarà en la millora, control i optimització del vostre compte de resultats. Si les necessitats financeres ho demanen, us podem acompanyar també en processos de negociació bancària o en la recerca de fonts de finançament alternatives.

Servei de Millora comercial

Servei de Millora comercial

És un fet que les organitzacions necessiten millorar la seva activitat comercial ,i per tant des d’Integral us acompanyem en el desplegament d’actuacions vinculades a l’enfocament dels recursos comercials, la generació de clients nous i la consolidació dels clients actuals. En definitiva, ajudem a enfocar la Cooperativa perquè a través d’una actuació coordinada i estructurada incrementi la seva xifra de negoci.

Serveis d'Assessorament prestats a cooperatives

 • Acompanyament al Consell Rector en la presa de decisions (incloent l’assistència regular al Consell).
 • Assistència i acompanyament a Assemblees.
 • Comptabilitat.
 • Fiscalitat, Liquidació d’Impostos i compliment d’Obligacions Tributàries.
 • Realització i seguiment de Pressupostos anuals.
 • Quadres de Comandament Econòmic i Control de Gestió.
 • Confecció de Nòmines i tot tipus de documents laborals.
 • Assessorament i assistència Jurídica Laboral.
 • Constitució de Cooperatives.
 • Modificació d’Estatuts.
 • Orientació a emprenedors col•lectius per a la creació d’una Cooperativa.
 • Especial atenció a Noves Cooperatives en els primers moments.

Serveis de consultoria prestats a cooperatives

 • Plans Estratègics.
 • Plans de Màrqueting i Comercials.
 • Responsabilitat Social (realització Memòria de Sostenibilitat).
 • Plans d’Incorporació i Implicació de Socis.
 • Plans de Conciliació i de Igualtat.
 • Avaluació llocs de treball.
 • Dinamització Territorial de Cooperatives (Consells Comarcals i Ajuntaments).
 • Acompanyament Grups Cooperatius.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal