Home · Contacto


BFTW 2018 Workers

INTEGRAL:
Compromís Arc Iris

Presentació de la Persona Garant del Compromís

David Cos
President de l'Escola Sant Gervasi

  • Integral considera que el Compromís Arc Iris compta amb elements clarament innovadors, però encara vol anar més enllà per tal d’incloure una última novetat que inclou els seus set compromisos.
  • No podem parlar d’una novetat absoluta ja que és ben coneguda la figura del defensor dels lectors (i també la potser menys reeixida de defensor dels clients), per tant, basant-nos en elles, generem un setè compromís que tracta de garantir el compliment dels seus sis compromisos precedents per part d’Integral.
  • La materialització d’aquest setè compromís es concreta en el nomenament d’una “Persona Garant del Compromís Arc Iris”. Qualsevol persona o cooperativa implicada en el desenvolupament del Compromís Arc Iris tindrà ple dret a adreçar-se a la Persona Garant per tal d’obtenir satisfacció dels seus interessos. Integral acatarà les decisions de la Persona Garant que serà plenament lliure i independent en el desenvolupament de la seva tasca, tenint dret a demanar, sense límit, tot tipus de informació o documentació a Integral per tal de dur-la a terme.
  • L’Escola Sant Gervasi és la Persona Garant del Comprimís Arc Iris, encàrrec que desenvolupa, en el seu nom, el seu President, David Cos. En David Cos és filòleg i President de l’Escola Sant Gervasi. La forma de contacte amb el David Cos per qualsevol qüestió relacionada amb el Compromís Arc Iris i la seva funció de Persona Garant és: garant@santgervasi.org

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal