Home · Contacte


BFTW 2018 Workers

Col·legis Professionals

La conjuntura actual fa necessari afegir més Serveis per construir una nova relació Afiliat – Entitat.

Aquesta conjuntura i els possibles canvis legals comporten la necessitat de construir una nova relació afiliat-entitat, des de la que es millori la visualització d’aportació de valor. En aquest sentit, des d’Integral us animem a apostar per una millora en la prestació  dels serveis que oferiu a les vostres persones i empreses, més enllà de les necessitats purament legals.

Per aquesta raó, hem creat un servei específic per a Col·legis i Associacions Professionals, en el que aportem  tota la nostra experiència per a les vostres Entitats.

Partint d’aquesta perspectiva, des d’Integral us oferim la nostra experiència en el treball amb Col·legis i Associacions, en organitzacions de naturalesa col·lectiva, i en la prestació de serveis d’assessorament a persones i PIMES, amb una proposta d’actuació que assegura un important nivell de millora en el valor afegit que es dóna a l’afiliat.

SERVEI DE CONSULTORIA PROFESSIONAL I EMPRESARIAL

Objectius

 • Millorar l'aportació de valor afegit a l'associació/afiliat
 • Millorar el vincle i el sentiment de pertinença envers el col·legi/associació

Assessorament laboral

Empresaris:

Obligacions i drets respecte als treballadors, enquadraments en la Seguretat Social, consultes d'aspectes laborals.

Professionals per compte propi:

Altes en règim d'autònoms, bases de cotització, baixes temporals o permanents, contractacions.

Professionals per compte aliè:

Convenis col·lectius, indemnitzacions, permisos, atur, retribucions, capitalitzacions, constitucions.

Assessorament fiscal-comptable

Empresaris:

Tributació i deduccions a l'impost de Societats, obligacions tributàries, operacions vinculades, tipus d'IVA aplicables, comptabilització i llibres obligatoris.

Societats professionals:

Aplicació de la llei de Societats Professionals, fiscalitat de la societat professional, constitució de la societat.

Professionals per compte propi:

Règim de tributació i obligacions tributàries, despeses deduïdes, deduccions i aplicacions de l'IVA, llibres comptables obligatoris.

Professionals per compte aliè:

Càlculs i deduccions renda, tributacions impost de successions, donacions i compravenda.

Elements centrals del nostre servei:

 • Proximitat i servei personalitzat.
 • Realització de consultes presencials.
 • Consultes telemàtiques (radi d'acció estatal).
 • Participació dels vostres afiliats en xerrades sobre temàtiques especialitzades.

CLIENTS

 • Associació Centre d’Estudis del Transport
 • Associació de Sales de Concert de Catalunya
 • Associació Gremial Emp. Abast Mercat Mercavallés
 • Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
 • Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de  Barcelona
 • Col·legi de Biòlegs de Catalunya
 • Col·legi  Oficial d’Infermeria de Barcelona

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal