Home · Contact


BFTW 2018 Workers

PAE: Programa d’Acompanyament a l’Escola

A Integral, al llarg dels més de 25 anys d’història, hem tingut l’oportunitat d’acompanyar a escoles i centres de formació a través de l’assessorament en la millora dels seus àmbits de gestió. Estem convençuts que aquesta tasca ens dona un bon nivell de coneixement del món educatiu que, a més, queda reforçada per la impartició continuada de la docència dels nostres professionals. El nostre treball colze a colze amb les persones docents, directores i professores, dels diferents centres, ens ha permès determinar àmplies coincidències en les necessitats que senten tenen les escoles, com ara:

  • La necessitat de potenciar la visibilitat de l’Escola i de captar noves matrícules, d’una real acció de màrqueting.
  • La necessitat de mantenir la implicació i la motivació de l’equip docent.
  • La necessitat d’assegurar l’eficiència en la gestió i el funcionament intern de l’Escola.

ÀMBIT DE MARKETING

El Programa d’Acompanyament a l’Escola (PAE) és un programa dissenyat per actuar de forma integral sobre les necessitats de l’escola.

Visualització de l’escola i potenciació dels seus elements de valor

Identificació de la proposta de l’escola, alineada amb el projecte educatiu, que permeti potenciar els elements que fan de l’escola un centre únic i diferenciat.

Millora en la captació de matrícules

Disseny d’una estratègia de comunicació que permeti transmetre a les famílies els avantatges i elements diferenciadors del centre.

ÀMBIT HUMÀ

El valor diferencial del PAE queda palès per la nostra capacitat d’actuar sobre elements claus de la gestió de l’escola des d’un mateix equip. Integral és, probablement, la primera entitat que formula una proposta d’acompanyament realment global, realment integrada.

Implicació i compromís de l’equip humà

Aplicació de la innovadora “Fòrmula amb sentit de la persona docent” per potenciar la implicació i el compromís a través de la generació de sentit.

Millora de la comunicació interna

Una conseqüència directa del treball sobre la idea de “construir comunitat” és la millora de la comunicació interna i l’obtenció dels beneficis que es deriven del fet que aquesta comunicació permeti l’avanç col·lectiu de tot l’equip humà.

ÀMBIT DE GESTIÓ

Els nostres acords de col·laboració, fan que Integral sigui una de les assessories i consultories més actives en el món educatiu, en allò relacionat amb els àmbits del PAE.

Assessorament econòmic, comptable i fiscal

Adreçat a que l’escola prengui sempre les millors decisions econòmiques, assegurant el compliment de totes les seves obligacions en materia comptable i fiscal.

Gestió laboral eficient

Alineament laboral basat en l’assessorament a l’escola en la contractació de persones, confecció de nòmines i qualsevol altra qüestió laboral que pugui sorgir, com ara les inspeccions de treball o el pagament delegat.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Legal note