Home · Contacte


Condicions d'Ús

1. En aquest web s'entendrà per "AFFECTIO GROUP" o "AFFECTIO" la societat espanyola denominada "GRUPO DE INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS AFFECTIO, S.L." (CIF nº B- 65250854); s'entendrà per "INTEGRAL" la societat espanyola "GRUP INTEGRAL S.C.C.L." (CIF nº - F58479569); s'entendrà per "IDEA IURIS", la societat espanyola "IDEA IURIS, S.L.P." CIF nº B-61691010).

2. Si us plau, abistingui's d'enviar qualsevol infromació o d'omplir i enviar qualsevol dels formularis d'aquest web amb el conseqüent subministrament de dades personals si, DESPUÉS DE LEER aquestes raonables CONDICIONS D'ÚS, es considera en desacord amb aquestes.

3. Amb aquest web (affectio.es), tant AFFECTIO GROUP, com INTEGRAL i IDEA IURIS, pretenen només presentar-se davant tota la Xarxa, oferint els seus serveis i informació útil tant sobre els seus components, com sobre novetats legislatives, fiscals o d'un altre tipus. Per aquest motiu, excepte que expressament es digui el contrari, cap dels continguts dels continguts d'aquest web, en cap cas, pretén ésser ni conformar cap tipus d'assessorament i AFFECTIO GROUP, INTEGRAL i IDEA IURIS, desaconsellen prendre -o abstenir-se de prendre- cap tipus de decisió, basant-se totalment o parcialment en la lectura o interpretació d'algun de dels continguts mencionats de la mateixa -a efectes exclusivament divulgatius-, sense prèviament consultar amb un professional en exercici, del sector que correspongui.

4. En complimiento d'allò disposat en la legislació aplicable, AFFECTIO GROUP, INTEGRAL i IDEA IURIS informen que les dades que li siguin subministrades en els formularis del present web seran tractades i utilitzades als exclusius efectes d'oferir serveis -presentats des del seu domicili social- sol·licitats i/o per fer arribar comunicacions que, legalment, poden denominar-se publicitat. Qualsevol persona que hagi subministrat voluntàriament les seves dades (en subministrar-les accepta aquestes condicions d'ús), podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i altres drets previstos –i en la forma recollida- per la legislació aplicable, dirigint-se a AFFECTIO GROUP, INTEGRAL o IDEA IURIS, Avinguda Diagonal núm. 442 Bis, 2a i 4a Planta 08037-BARCELONA (Espanya) o a través dels correus electrònics que figuren al propi web.

5. L'enviament de qualsevol missatge a AFFECTIO GROUP, INTEGRAL o IDEA IURIS, bé sigui a través de qualsevol dels formularis dels formularis d'aquest web, bé a través de correu electrònic, no disposa de garanties de completa confidencialitat i secret, pel qual ni AFFECTIO GROUP, INTEGRAL o IDEA IRIS, assumeixen cap responsabilitat al respecte.

6. Els continguts literaris del present web són propietat intel·lectual d' b>AFFECTIO GROUP, INTEGRAL i IDEA IURIS, dels seus Òrgans d’Administració i dels seus socis, pel que queda prohibida la seva reproducció de la totalitat o part dels seus continguts, literalment o amb adaptacions, amb finalitat comercial o negocial, sense el previ consentiment escrit d'AFFECTIO GROUP, INTEGRAL o IDEA IURIS, segons correspongui. Les marques "AFFECTIO®" "GRUP INTEGRAL®" "IDEA IURIS®" i el logotip de la bombeta són marques registrades dels respectius titulars.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal