Home · ContacteBFTW 2018 Workers

::TIPUS D'INTERÈS DE REFERÈNCIA::

En aquesta secció, actualitzarem amb la periodicitat que indiquem, els principals Tipus Oficials de Referència (Préstecs Hipotecaris i altres), donant la informació que aparegui a les publicacions oficials.

Tipus Mitjà dels préstecs hipotecaris a més de 3 anys per a l'adquisició de vivenda lliure:

Bancs: 3.238

Caixes d'Estalvis: 3.851

Conjunt d'Entitats de Crèdit: 3.347

Tipus Interbancari a 1 any ('MIBOR')(*1): -0.119

(*1) (Aquest Índex ha perdut oficialitat com a referència)

Referència Interbancària a 1 any ('EURIBOR'): -0.119

DATA ACTUALITZACIÓ (mensual): 2017-05-16

Tipus d'Interès de Demora (Llei contra la Morositat): 8,00

DATA ACTUALITZACIÓ (semestral): 2017-05-16

AFFECTIO GROUP® desaconsella pendre o abstenir-se de pendre cap tipus de decisió basant-se total o parcialment en el contingut d'aquesta informació, sense previament consultar amb un professional en la matèria o un advocat en exercici.

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal