Home · Contacte

JOSÉ LUÍS MARTÍN MENDOZA (1985) Soci Director
Àrees d'especialització: Contractes mercantils (Distribució, Agència, Franquicia, etc.); Societats (Fusions & Adquisicions, Transformacions, Escissions, etc.); Empreses Familiars (Protocol Familiar, etc.) i Inversions Exteriors. Arbitratge Comercial.
Idiomes: Castellà/Català/Anglès
e-mail: jlmartin@ideaiuris.com
RICARDO SORIA DE QUINTANA (1996) Soci
Àrees d'especialització: Àmbit litigiós civil: Responsabilitat Civil, Reclamacions de Quantitat, Indemnitzacions per Resolucions Contractuals; Dret de la Competència; Àmbit litigiós penal: Penal d'Empresa; Processos Concursals
Idiomes: Castellà/Català
e-mail: rsoriaq@ideaiuris.com
JORDI PRIEGUE MAYÁN (2008)
Àrees d'especialització: Àmbit litigiós civil: Reclamacions de Quantitat, Processos Successoris, Responsabilitat de la Construcció. Àmbit litigiós penal: Responsabilitat Civil, Empresa.
Idiomes: Castellà/Català/Gallec
e-mail: jpriegue@ideaiuris.com
ROBERT MARTORELL MASIA (2017)
Àrees d'especialització: Àmbit litigiós civil: Reclamacions de Quantitat, Drets dels consumidors vers Entitats bancàries, Responsabilitat Civil per accidents.
Idiomes: Castellà/Angles/Català
e-mail: rmartorell@ideaiuris.com

Avda. Diagonal 442-Bis 2ª & 4ª Planta 08037 Barcelona (Spain)

Nota legal